Rapport 2: Att arbeta till 75 – en bra början

Rapporten Att arbeta till 75 – en bra början tar avstamp i att vi lever allt längre och att vi lever fler av dessa år som friska. Enligt rapporten behöver vi ändra vår mentala inställning samt vår syn på vem som är äldre, och vad äldre arbetskraft kan bidra med. Vi behöver också förändra sättet att värdera talang och hur vi rekryterar. Vår värdering av seniorers förmåga och kraft behöver uppdateras till den verklighet som vi ställs inför i dag, men framförallt är på väg mot i morgon. På så sätt kan både den enskildes och samhällets ekonomi förbättras väsentligt. Rapporten presenteras vid ett seminarium den 8/4.

Läs rapporten

Läs pressmeddelandet

Se SVT:s sändning av seminariet

Dela via

Kopiera länk

Kopiera