Länkar

Här har delegationen publicerat såväl Artiklar & Krönikor som Video & Podcasts som är relaterade till senior arbetskraft.

Läs mer

Kalendarium

Här i kalendariet har vi redovisat delegationens externa kontakter.

November

30 – Överlämning av betänkandet till regeringen

16 – Pensionsgruppen


Oktober

23 – TCO

22 – Delegationsmöte

9 – Diskrimineringsombudsmannen

8 – LO


September

29 – Delegationsmöte

18 – Arbetsförmedlingen

3 – Delegationsmöte


Augusti

26 – SKL


Juni
19 – Saco
17 – Arbetsgivaralliansen
5 – LO
4 – TCO


Maj
23 – 25 – IAGGR-ER 2019
22 – Arbetsgivarverket
20 – SKPF Pensionärerna
16 – Delegationsmöte


April
12 – Pensionsseminarium vid Alecta
11 – Pensionsgruppen
8 – Seminarium Rapport nr 2
4 – Pensionärskommittén


Mars

28 – TCO:s konferens Förändring pågår

26-27 – Forte Talks 2019

21 – Diskrimineringsombudsmannen

19 – Seminarium vid Forena om ny pensionsreform


Februari

26 – Studiebesök vid AgeCap i Göteborg

15 – Seminarium om hur vi botar ålderismen vid Diversity Charter Sweden

8 – Seminarium vid AFA Försäkring om attityder till arbetskraft i olika åldrar

6 – Seminarium vid Arbetsmarknadsdepartementet om diskriminering på arbetsmarknaden


Januari

23 – Svenskt Näringsliv

18 – Pensionsmyndigheten och Min pension

11 – TCO:s pensionsnätverk

10 – Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket, IFAU, Svensk Försäkring och Sveriges Kommuner och Landsting


December

17-18 – Studiebesök vid Senter for seniorpolitikk i Oslo

10 – Göran Hägglund och Göran Johnsson, tidigare processledare för en dialog med arbetsmarknadens parter om åtgärder för ett längre arbetsliv


November

28 – Partsrådet

27 – SNS-seminarium Den komplexa tjänstepensionen

23 – Konferens Jämställda pensioner i Norden – utmaningar och möjligheter

20 – Pensionsmyndigheten

Månadsarkiv

Kategorier