Ny norsk utredning om framtidens kompetensbehov

Den norska regeringen publicerade den 1 februari en ny rapport – Framtidens kompetensbehov II – där en utredning har undersökt utmaningarna inom kompetenspolitiken, inklusive behovet av livslångt lärande. I utredningen pekar man på att seniorer utgör en mycket viktig resurs i arbetslivet. De har i ökande grad god hälsa och fler än tidigare har hög utbildning. Det gör att de har goda förutsättningar till både lärande och omställning i arbetslivet.

Norge har en demografisk utveckling som är mycket lik den i Sverige. En allt högre andel i befolkningen blir äldre. Medellivslängden förväntas öka fram till 2060 från 81 till 88 år för män och från 84 till 90 år för kvinnor.

          Med kontinuerligt ökande medelålder är det viktigt att fler får möjlighet att arbeta längre. Vi behöver seniorer i arbete för att trygga vår välfärd framöver, säger statssekreteraren för Kunnskapsdepartementet i Norge Tom Erlend Skaug till Senter for seniorpolitikk.

I utredningen konstateras också att det finns en stor potential bland äldre att arbeta längre. För att läsa den norska utredningen, se NOU 2019:2.

 

Dela via

Kopiera länk

Kopiera