Externa publikationer

Här har vi publicerat externa rapporter, skrifter och artiklar som varit intressanta och relevanta för vårt arbete och för frågan om senior arbetskraft.

Uppdrag

Regeringen och Pensionsgruppen vill se en mer inkluderande och åldersoberoende svensk arbetsmarknad.

Läs mer

Delegationen

Delegationen bestod av sex ledamöter, åtta ambassadörer, en sakkunnig samt sekretariatet.

Se hela delegationen

Aktuellt

Här har delegationen lagt upp såväl tankar, reflektioner och iakttagelser de gjort, som artiklar och referat från olika former av media där frågan om senior arbetskraft berörs.

Läs våra inlägg