Snart publicerar vi vår hemsida här. Hör av dig till sekretariatet om du har några frågor:

 

Maria Söderberg

s.seniorarbetskraft@regeringskansliet.se

 

Postadress

Regeringskansliet
Delegationen för senior arbetskraft, S 2018:10
Kv. Garnisonen
103 33 Stockholm