70 är det nya 50

Ingmar Skoog

 

Ingmar Skoog, ledamot i Delegationen och föreståndare för AgeCap – Sveriges största forskningscentrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet, har synts mycket i media senaste veckan. Anledningen är de senaste forskningsresultaten där man jämför 1970-talets 70-åringar med dagens 70-åringar och som enligt Ingmar visar enorma förändringar.

– Dagens 70-åringar är intellektuellt klarare, bättre på gångtester och fysisk funktion. Där ser vi en stor förändring på bara 15 år. Åldrandet har förändrats dramatiskt även de senaste 50 åren – i positiv riktning. Dagens 70-åring är som 70-talets 50-åring. Friskare, lyckligare och har bättre sexliv.

 

Dela via

Kopiera länk

Kopiera