Delegationen för senior arbetskraft

Delegationen ska verka för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet, samt identifiera hinder och hitta möjligheter för att bättre kunna tillvarata äldres kunskap och erfarenhet.

Uppdrag


Regeringen och Pensionsgruppen vill se en mer inkluderande och åldersoberoende svensk arbetsmarknad. Delegationen ska slutredovisa uppdraget senast den 30 november 2020.

Läs mer

Publikationer


Delegationen kommer under den tid arbetet pågår ta fram och publicera ett antal kortare skrifter som berör senior arbetskraft på olika sätt. Här kommer vi löpande att lägga upp dessa skrifter.

Läs mer

Aktuellt

Se alla inlägg

Delegationen

Delegationen består av fem ledamöter, sex ambassadörer, en sakkunnig och sekretariatet.

Anders Ferbe

Ordförande

Se hela delegationen

Kalendarium

Här i kalendariet redovisas delegationens externa kontakter.

November

30 – Överlämning av betänkandet till regeringen

16 – Pensionsgruppen


Oktober

23 – TCO

22 – Delegationsmöte

9 – Diskrimineringsombudsmannen

8 – LO


September

18 – Arbetsförmedlingen

29 – Delegationsmöte


Juni

26 – Delegationsmöte


April

29 – Delegationsmöte


Mars

25 – Delegationsmöte (inställt)

25 – Lunchseminarium i riksdagen: Bryt normen om pensionsåldern (Inställt)

18 – LO (Inställt)

10 – Trygghetsstiftelsen

6 – Myndigheten för arbetsmiljökunskap

5 – HR-föreningen

5 – GoVeteran

5 – IFAU

4 – Partsrådet


Februari

27 – PTK

27 – Veteranpoolen

27 – Omställningsfonden

27 – Arbetsgivarverket

26 – Delegationsmöte

25 – Sveriges Kommuner och Regioner

19 – Terminsstart Pension

14 – Arbetsmiljöverket

11 – Trygghetsrådet (TRR)

10 – Saco

6 – Frukostseminarium Generation Mix

4 – Trygghetsfonden (TSL)


Januari

30 – Saco-S

28 – Forte

23 – Delegationsmöte

15-16 Forskarseminarium i Umeå

15 – Svenskt Näringsliv


December

17 – Partsrådet

10 – Delegationsmöte


November

29 – Svensk Försäkring

28 – AFA Försäkring

18 – Delegationsmöte


Oktober

23 – Delegationsmöte

18 – Svensk Försäkring

16 – Föreläsningar Längre arbetsliv – utmaningar och möjligheter vid Lunds universitet

15 – Alecta

11 – Lunchseminarium Stockholmarna blir äldre – hur påverkas pensionerna? vid Stockholms handelskammare

9 – Seniora läkare


September

10 – KFO

3 – Delegationsmöte


Augusti

28 – Strömstad akademi

26 – SKL


Juni

19 – Saco

18 – Debattbrunch om ålderism vid Alecta

17 – Arbetsgivaralliansen

5 – LO

4 – TCO


Maj

23 – 25 – IAGGR-ER 2019

22 – Arbetsgivarverket

20 – SKPF Pensionärerna

16 – Delegationsmöte


April

12 – Pensionsseminarium vid Alecta

11 – Pensionsgruppen

11 – Delegationsmöte

8 – Seminarium rapport nr 2

4 – Pensionärskommittén


Mars

28  TCO:s konferens Förändring pågår

26-27 – Forte Talks 2019

21 – Diskrimineringsombudsmannen

19 – Seminarium vid Forena om ny pensionsreform


Februari

26 – Studiebesök vid AgeCap i Göteborg

15 – Seminarium om hur vi botar ålderismen vid Diversity Charter Sweden

8 – Seminarium vid AFA Försäkring om attityder till arbetskraft i olika åldrar

6 – Seminarium vid Arbetsmarknadsdepartementet om diskriminering på arbetsmarknaden

1 – Delegationsmöte


Januari

23 – Svenskt Näringsliv

18 – Pensionsmyndigheten och Min pension

11 – TCO:s pensionsnätverk

10 – Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket, IFAU, Svensk Försäkring och Sveriges Kommuner och Landsting


December

17-18 – Studiebesök vid Senter for seniorpolitikk i Oslo

10 – Göran Hägglund och Göran Johnsson, tidigare processledare för en dialog med arbetsmarknadens parter om åtgärder för ett längre arbetsliv


November

28 – Partsrådet

27 – SNS-seminarium Den komplexa tjänstepensionen

23 – Konferens Jämställda pensioner i Norden – utmaningar och möjligheter

20 – Pensionsmyndigheten

6 – Delegationsmöte