Kontakt

Har du synpunkter eller funderingar kring vårt uppdrag om senior arbetskraft, hör av dig till oss:

s.seniorarbetskraft@regeringskansliet.se

Postadress

Regeringskansliet
Delegationen för senior arbetskraft, S 2018:10
Kv. Garnisonen
103 33 Stockholm

Delegationen för senior arbetskraft © 2020

Webbdesign: Sinkadus