Delegationen

Regeringen beslutade i augusti 2018 att tillsätta en delegation för främjande av äldre arbetskraft. Delegationen ska motverka åldersdiskriminering och hitta möjligheter för att bättre ta tillvara äldres erfarenhet och kompetens.

Ledamöter

Anna Hedborg

Ordförande

Anna Hedborg har ett långt förflutet inom svensk statsförvaltning, främst inom välfärds- och socialförsäkringsområdet. Anna har bl.a. varit socialförsäkringsminister och generaldirektör för Riksförsäkringsverket. Anna har också arbetat som LO-utredare under 1970-talet, bl.a. när det gällde löntagarfonder. Hon har också arbetat aktivt inom pensionsarbetsgruppen och är en av dem som arbetat fram det nya pensionssystemet som presenterades 1998. Därutöver har Anna arbetat som särskild utredare i Socialförsäkringsutredningen och Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, samt deltagit i ett antal statliga utredningar, bl.a. Pensionsåldersutredningen och analysgruppen Arbetet i framtiden.

Eva Vingård

Ledamot

Eva Vingård är professor emeritus i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet och har tidigare arbetat som professor i personskadeprevention vid Karolinska institutet. Eva har även varit verksamhetschef och överläkare vid Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Uppsala Akademiska sjukhus samt företagsläkare och forskningsläkare. Evas huvudsakliga forskningsområden är fysiska och psykosociala förhållanden i arbetslivet och dess påverkan på hälsa och sjukskrivning. Därtill har Eva även medverkat i flera statliga utredningar och olika råd som regeringen tillsatt.

Eva Vingård

Håkan Svärdman

Ledamot

Håkan Svärdman är statsvetare samhällspolitisk chef på Forena, Facket för försäkring och finans. Håkan har tidigare arbetat som välfärdsanalytiker på Folksam i många år och i den rollen varit aktiv i samhällsdebatten i bl.a. pensionsfrågor. Dessförinnan har Håkan arbetat som politiskt sakkunnig inom Regeringskansliet.

Ingemar Eriksson

Ledamot

Ingemar Eriksson är samhällsvetare och har under mer 20 år arbetat som departementsråd vid Finansdepartementet och som finansråd vid den svenska delegationen vid OECD och ambassaden i Washington. Innan dess arbetade Ingemar många år på Socialdepartementet och Riksförsäkringsverket, främst med socialförsäkringsfrågor. Under senare år var han särskild utredare i Pensionsåldersutredningen som analyserade hinder och möjligheter för äldre att arbeta längre och la förslag om ändrade pensionsregler m.m. Därefter var Ingemar huvudsekreterare i Parlamentariska socialförsäkringsutredningen. De senaste två åren har han arbetat i Riksrevisionens stab.

Ingemar Eriksson

Ingmar Skoog

Ledamot

Ingmar Skoog är professor i psykiatri vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet och har forskat länge om äldre personers mentala hälsa. Ingmar är även föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa, AgeCap, som är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum knutet till Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, med ett hundratal forskare från olika discipliner som arbetar med att öka människors möjlighet till ett gott och värdefullt åldrande. Han leder också H70-studierna, som är befolkningsundersökningar av äldre personer som har pågått sedan 1971. För den som vill veta mer om AgeCap, se https://agecap.gu.se.

Ingmar Skoog

Ambassadörer

Barbro Westerholm

Barbro Westerholm är riksdagens äldsta ledamot (L) och har arbetat där sedan 1988, med undantag av 1999-2006. Barbro är läkare och forskare., och disputerade vid Karolinska institutet 1965. Tidigare har hon även bl.a. arbetat som medicinsk expert respektive chef för Apoteksbolaget, generaldirektör för Socialstyrelsen och ordförande för Sveriges Pensionärsförbund. Barbro arbetar framförallt med att belysa frågor om jämställdhet, diskriminering av homo- och bisexuella, samt inte minst äldres – eller som Barbro vill benämna dem – årsrikas livsvillkor och åldersdiskriminering.

Barbro Westerholm

Björn von Sydow

Björn von Sydow är disputerad statsvetare. Han ledde den nyligen avslutade Försvarsberedningen. Björn har arbetat som politiker (S) under större delen av sitt liv, och varit talman i Sveriges riksdag, försvarsminister, biträdande näringsminister och riksdagsledamot fram till 2018.

Björn Von Sydow

Cristina Husmark Pehrsson

Cristina Husmark Pehrsson är legitimerad sjuksköterska och har arbetat som riksdagsledamot (M) under många år. Under 2006-2010 var Cristina socialförsäkringsminister och minister för nordiskt samarbete. Cristina har också varit särskild utredare för den s.k. FunkA-utredningen som utredde de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning.

Christina Husmark Pehrsson

John Mellkvist

John Mellkvist arbetar som PR-konsult och framtidsspanare på Mindmakers PR.  John har en lång bakgrund inom kommunikationsbranschen och som entreprenör. John deltar ofta i seminarium, konferenser, SVT:s och TV4:s morgonsoffor, Sveriges Radio, och skriver krönikor om olika trender i samhällslivet, bland annat i SvD Perfect Guide. Han har på kort tid blivit en stark röst i åldersfrågor och har fått stor uppmärksamhet för sitt arbete med att minska ålderism och åldersdiskriminering. John är i dessa frågor mycket aktiv på LinkedIn, se https://www.linkedin.com/in/johnmellkvist/.

Foto: Magnus Ragnvid

Marianne Rundström

Marianne Rundström är journalist, programledare, föreläsare och moderator. Marianne har tidigare arbetat många år på Sveriges Television och Sveriges Radio. 2016 gav hon ut boken Passé – de ofrivilliga pensionärerna och ifrågasatte policyn att de som fyllt 67 inte får behålla sin fasta anställning på SVT eller Sveriges Radio och belyste att det saknas jämställdhet i Sverige när det kommer till ålder.

Marianne Rundström

Marita Ljung

Marita Ljung har jobbat i bankvärlden över trettio år samt fyra år som statssekreterare på Näringsdepartementet (C) 2010-2014. Hon är i dag affärschef för Almi i Västerås. Marita har tidigare varit Public Affairschef i Swedbank.

Marita Ljung

Sakkunnig

Stefan Oscarsson

Stefan Oscarsson arbetar som ämnesråd vid Socialdepartementet och är expert på pensionsfrågor. Stefan är även sekreterare i Pensionsarbetsgruppen. Tidigare har Stefan arbetat vid Riksförsäkringsverket och Försäkringskassan.

Stefan Oscarsson

Sekretariat

Maria Söderberg

Maria Söderberg är nationalekonom och har tidigare arbetat med utrednings- och analysarbete inom främst socialförsäkringsområdet, men också med myndighetsstyrning. Maria har bl.a. arbetat inom Regeringskansliet (Socialdepartementet, Finansdepartementet), samt på Riksrevisionen och Riksförsäkringsverket. Därtill har Maria arbetat som kommittésekreterare i Servicekontorsutredningen (Fi 2017:07).

Uppdrag

Regeringen och Pensionsgruppen vill se en mer inkluderande och åldersoberoende svensk arbetsmarknad.

Läs mer

Publikationer

Delegationen kommer under den tid arbetet pågår ta fram och publicera ett antal kortare skrifter som berör senior arbetskraft på olika sätt.

Läs mer

Fakta & Statistik

Här kommer vi lägga upp korta fakta och statistik om seniorer som vi finner intressant.

Läs mer

Länkar

Här kommer vi att publicera såväl Artiklar & Krönikor som Video & Podcasts som är relaterade till senior arbetskraft.

Läs mer

Aktuellt

Läs alla inlägg