Det prestationslösa pensionssystemet

Håkan Svärdman, en av Delegationens ledamöter, har inom ramen för sitt ordinarie arbete som samhällspolitisk chef på fackförbundet FTF tagit fram en rapport om pensionsgapet mellan inrikes- och utrikesfödda. Utrikesfödda uppges få en sammanlagd pension (allmän pension och tjänstepension) som motsvarar mellan 64 till 72 procent av motsvarande pension som en inrikesfödd kan beräknas få. I rapporten framhålls också att prestationens betydelse har minskat i det allmänna pensionssystemet. Det är inte någon större skillnad i pensionsutfall mellan den som startar sitt yrkesliv vid 20 – 23 års ålder jämfört med den som inte arbetat alls. I rapporten lämnas ett antal policyförslag för att motverka detta.

 

Dela via

Kopiera länk

Kopiera