Rapport 14: Att arbeta vidare efter 65 – vem gör det och varför?

I dag publicerar delegationen för senior arbetskraft rapporten Att arbeta vidare efter 65 – vem gör det och varför? Rapporten har skrivits av Isabelle Hansson, Linn E Zulka, Marie Kivi, Linda B Hassing och Boo Johansson, samtliga verksamma vid Psykologiska institutionen och Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap), Göteborgs universitet.

Rapporten bygger på det pågående projektet Hälsa och pensionering i Sverige (Health, Ageing and Retirement Transitions in Sweden – HEARTS) som är finansierat av Forte och som undersöker personer som fortsätter att vara yrkesverksamma efter den ofta förväntade pensionsåldern vid 64–65 års ålder.

Undersökningen visar på ojämlikhet i förutsättningarna för ett förlängt arbetsliv. De med bättre förutsättningar i form av hälsa, utbildning och ekonomi har större möjligheter att påverka sitt pensionsbeslut. Kvinnors pensionsbeslut påverkas i högre grad av egen och närståendes hälsa och de angav i högre grad än män att de fortsätter att förvärvsarbeta av ekonomiska skäl. Nästan hälften av männen angav att de gick i pension för att deras ekonomi var så god att de inte längre behövde arbeta. Personer med eftergymnasial utbildning och bättre självskattad hälsa är överrepresenterade bland dem som fortsätter att vara yrkesverksamma efter 64–65 års ålder. De flesta som fortsätter att förvärvsarbeta uppger att man uppskattar arbetet och den sociala kontakten med andra.

Män som lever i en relation fortsätter i större utsträckning att förvärvsarbeta än kvinnor. Hälften av de kvinnor som gått i pension angav året innan pensioneringen att deras partner redan gått i pension. En betydande andel av kvinnorna uppgav att den egna eller någon närståendes hälsa hade stor betydelse för pensionsbeslutet.
De allra flesta uppger att de uppskattar och trivs med livet som pensionär. Majoriteten anger att de uppskattar att de nu har större frihet och möjlighet att fokusera på sig själva och sina egna intressen. Många uppskattar också att få mer tid för sociala aktiviteter, särskilt bland kvinnor. De flesta anger att de har tillräckligt god ekonomi för att trivas och må bra, men denna siffra är något lägre bland kvinnor.

Läs rapporten.

Läs pressmeddelandet.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera