Fakta & Statistik

Här lägger vi upp korta fakta och statistik om seniorer som vi finner intressant. Det kan vara statistik från t.ex. SCB eller OECD, eller fakta från forskarrapporter eller myndighetsrapporter.

 • Antalet personer i åldrarna 65–79 år har ökat de senaste åren. Kullarnas storlek och den minskande dödligheten är två förklaringsfaktorer. (Sveriges framtida befolkning 2018-2070, SCB 2018)
 • År 2028 kommer det att finnas 309 000 fler som är 65 år och äldre jämfört med idag, och vi passerar 11 miljoner i befolkningen. (SCB 2018)
 • Befolkningsökningen kommer att vara minst för 65-79-åringar 2028. De kommer att vara 55 000 fler jämfört med idag. Det beror på att de stora kullarna födda på 1940-talet ersätts av de mindre kullarna födda på 1950-talet. (SCB 2018)
 • Personer i åldern 80+ har ökat i antal och procentuellt sett mest. År 1970 var det färre än 200 000 i åldersgruppen, 2017 var de drygt 500 000, en ökning med 150 procent. (Sveriges framtida befolkning 2018-2070, SCB 2018)
 • År 2028 beräknas antalet 80+ vara 255 000 fler än idag, en ökning med 50 procent. (SCB 2018)
 • Antalet 80+ förväntas vara en miljon i slutet av 2040-talet. Åldersgruppen beräknas fortsätta öka och vara nära 1,3 miljoner runt 2070. (SCB 2018)
 • Mellan 1861 och 2017 har medellivslängden i Sverige ökat från knappt 49 år till 84 år för kvinnor och från 45 år till knappt 81 år för män. Ökningen på drygt 35 år för båda könen kommer av minskad dödlighet i alla åldrar. Likartad utveckling kan ses för de flesta jämförbara länder. (Sveriges framtida befolkning 2018-2070, SCB 2018)
 • Mellan 1970 och 2017 ökade medellivslängden från drygt 77 år till drygt 84 år för kvinnor och från drygt 72 år till knappt 81 år för män. Det var en ökning med cirka 7 år för kvinnor och 8,5 år för män. (SCB 2018)
 • Fram till 2070 beräknas medellivslängden öka till 89,3 år för kvinnor och 87,3 år för män. Det blir en ökning med ytterligare 5,2 år för kvinnor och med 6,6 år för män. (SCB 2018)
 • För varje decennium fram till 2070 beräknas den genomsnittliga ökningen bli 1,0 år för kvinnor och 1,2 år för män. Under perioden 1970–2017 var ökningen per decennium något större, 1,5 år för kvinnor och 1,8 år för män. (SCB 2018)
 • Dödstalen i Sverige har minskat mindre än i flera jämförbara länder, däribland Norge, Frankrike och Schweiz. (SCB 2018)
 • Antalet sysselsatta 65–74-åringar har sedan 2001 ökat från 70 000 till nästan 200 000 personer 2018
 • Under 2001 var knappt 10 procent av 65–74-åringarna sysselsatta. 2018 var andelen 17 procent

Men hur mycket arbetar de? Vi har tagit en titt på sifforna på överenskommen arbetstid i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) med fokus på åldersgruppen 65–74 år.

ArbetsPM Hur mycket arbetar seniorer

Länk till PM

Uppdrag

Regeringen och Pensionsgruppen vill se en mer inkluderande och åldersoberoende svensk arbetsmarknad.

Läs mer

Publikationer

Delegationen kommer under den tid arbetet pågår ta fram och publicera ett antal kortare skrifter som berör senior arbetskraft på olika sätt.

Läs mer

Delegationen

Delegationen består av fem ledamöter, sju ambassadörer, en sakkunnig samt sekretariatet.

Se hela delegationen

Aktuellt

Läs alla inlägg