Terminsstart Pension

I onsdags denna vecka deltog delegationens ordförande Anders Ferbe och ledamot Ingmar Skoog vid Terminsstart Pension som Pensionsnyheterna anordnade vid Grand Hotel i Stockholm.

Anders berättade om delegationens uppdrag och arbete, men delade också med sig av några reflektioner han gjort avseende hinder och möjligheter för ett längre arbetsliv. Några av de saker som skapar möjligheter som Anders lyfte var: hälsan har förbättrats och medellivslängden har ökat bland äldre, många äldre vill arbeta kvar längre och det finns ett stort behov av arbetskraft på arbetsmarknaden. Några hinder som nämndes var: normer och attityder till senior arbetskraft och pensionsåldern, dålig arbetsmiljö och ohälsa, samt arbetsgivarnas låga efterfrågan på äldre arbetskraft.

Ingmar gick igenom resultat från många års forskning om äldre personer, som han och andra forskare bedrivit vid Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap) vid Göteborgs universitet. Huvudslutsatsen är att 70 är det nya 50. Dagens 70-åringar är lika pigga och friska som gårdagens 50-åringar. Ingmar visade mängder av resultat som visar att både den fysiska, mentala och kognitiva hälsan och olika förmågor har förbättrats kraftigt hos 70-åringar jämfört med 70-åringar i tidigare generationer.

Delegationen för senior arbetskraft kommer senare i vår att publicera en rapport som Ingmar har skrivit på samma tema, där man kommer kunna läsa närmare om de samlade forskningsresultaten.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera