Rapport 7: Hur mycket arbetar seniorer?

I dag publicerar delegationen sin sjunde rapport, Hur mycket arbetar seniorer?. I rapporten, som har utarbetats av Anna Fransson och Maria Söderberg i delegationens sekretariat, redogörs för utvecklingen av sysselsättningen bland seniorer och hur mycket seniorer arbetar.

Allt fler seniorer arbetar

Rapporten visar att allt fler seniorer arbetar, och att mönstret återfinns både bland kvinnor och män och på stora delar av arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta 65–74-åringar har mellan 2005 och 2018 ökat från 76 000 till 193 000 personer, vilket motsvarar en ökning från 10 till 17 procent .

Drygt två tredjedelar av ökningen (75 000 personer) består av fler sysselsatta i åldrarna 65–69, medan en tredjedel (43 000 personer) förklaras av fler sysselsatta i åldrarna 70–74 år.

En stor majoritet av alla seniorer som arbetar befinner sig i privat sektor och det är även här den stora ökningen i antalet sysselsatta seniorer har skett. I kommuner och landsting har antalet sysselsatta seniorer också ökat sedan 2005. Inom staten går det emellertid inte att se att antalet seniorer har ökat.

Vidare arbetar en stor del av de sysselsatta seniorerna inom finansiell verksamhet och företagstjänster. Närmare 30 procent av de sysselsatta kvinnorna i åldersgruppen arbetar inom vård och omsorg och antalet har ökat kraftigt mellan 2008 och 2018. Andelen seniorer är dock fortfarande låg på stora delar av arbets­marknaden. Undantaget är jordbruks­sektorn. Vidare är det vanligt att seniorer som arbetar är egna företagare.

Arbetstid bland seniorer

Efter 65 blir det allt vanligare med deltidsarbete, sju av tio sysselsatta kvinnor och sex av tio sysselsatta män över 65 arbetar deltid.

65–69-åringar arbetar i genomsnitt drygt 20 timmar i veckan, dvs. lite mer än halvtid och 70–74-åringar i genomsnitt 16 timmar i veckan. Skillnaderna i arbetstid mellan kvinnor och män som finns under arbetslivet följer med även för de som arbetar som seniorer – kvinnor har en genomsnittligt kortare arbetstid per vecka i jäm­förelse med män.

Den ökade sysselsättningen bland seniorer innebär att sysselsatta i åldern 65–74 år bidrar med nästan 2,2 miljoner arbetade timmar mer per vecka 2018 i jämförelse med 2005.

Läs rapporten

Läs pressmeddelandet

Läs artikel i DN

 

 

 

Dela via

Kopiera länk

Kopiera