Rapport 6: Hur gamla är de som bestämmer?

I dag publicerar vi delegationens sjätte rapport, Hur gamla är de som bestämmer? Om åldersrepresentation i politiska församlingar. Rapporten är skriven av Maria Solevid, fil.dr. i statsvetenskap och Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap, båda vid Göteborgs universitet.

I rapporten redogör författarna för åldersrepresentationen bland svenska politiker i riksdagen, landstingsfullmäktigen, kommunfullmäktigen och Europaparlamentet. Rapporten innehåller även en jämförelse av åldersrepresentationen mellan de nationella parlamenten i Norden.

Sammanfattning

Rapporten visar tydligt att såväl yngre (18–29 år) som äldre (65+ år) är kraftigt underrepresenterade i politiken på nationell nivå. Andelen 65 år och äldre i den svenska riksdagen har varierat mellan 1 och 4 procent mellan 1982 och 2018. Andelen 50–64-åringar har också minskat kontinuerligt sedan 1998, från 55 till 35 procent. Mellan 1982 och 2002 var riksdagsledamöter mellan 50–64 år den största åldersgruppen, men från 2006 och framåt är i stället gruppen 30–49 år den största. Andelen yngre har ökat över tid, men från en mycket låg nivå.

Mönstret i den svenska riksdagen liknar den som finns i våra nordiska grannländer. I alla nordiska länder utom Island är ledamöter 65 år eller äldre den minsta åldersgruppen.

På kommunal nivå är mönstret däremot ett helt annat. Här utgör de äldre, 65 år och uppåt, ungefär lika stor andel bland politikerna som bland väljarna. Andelen yngre förtroendevalda är dock fortsatt låg på kommunal nivå. Andelen 65 år och äldre bland de folkvalda på kommunnivå har ökat från 4 till 24 procent mellan 1982–2018. Under samma period har andelen folkvalda politiker 30–49 år minskat från 51 till 34 procent. 50–64-åringar är den största åldersgruppen. Mönstret är likartat för förtroendevalda i svenska landstingsfullmäktigen.

Skillnaderna i representationen av äldre i politiken varierar dock kraftigt mellan olika kommuner. Störst underrepresentation av äldre förtroendevalda i relation till de röstberättigade i kommunen har Högsby, Gislaved, Skellefteå, Ånge och Åre. Kommuner med störst överrepresentation av äldre har Bjuv, Danderyd, Ekerö, Gnesta, Håbo, Härryda, Mölndal, Nykvarn, Ovanåker, Upplands-Bro, Värmdö och Österåker.

Det finns även vissa skillnader mellan partierna, men överlag har det skett en ökning av äldre politiker på kommunal nivå i alla partier sedan 2000-talets början. Liberalerna hade högst andel äldre 2015, medan Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna hade lägst andel.

Läs rapporten

Läs pressmeddelandet

Lyssna på Morgonekot

Dela via

Kopiera länk

Kopiera