Rapport 20: Lägre kostnader för senior arbetskraft

I dag publicerar delegationen för senior arbetskraft rapporten Lägre kostnader för senior arbetskraft, skriven av Elisa Baroni, kansliråd och analytiker vid Socialdepartementet. Att det är dyrare att anställa eller behålla äldre arbetskraft är en vanlig föreställning hos många arbetsgivare, särskilt inom vissa branscher. Rapporten visar emellertid att arbetsgivares kostnader är lägre för arbetstagare som är 66 år eller äldre jämfört med yngre, givet gällande regelverk. Det gäller oavsett yrke, lönenivå och avtalsområde.

I rapporten studeras, med hjälp av en typfallsanalys, utvecklingen av anställningskostnaderna för tre olika typfall vid tre olika åldrar; 60, 64 och 66 år. För varje ålder analyseras tre olika yrken som motsvarar tre olika lönenivåer (under, kring och över inkomsttaket).

Resultaten visar att oavsett lönenivå och yrke blir det med nuvarande skatteregler alltid billigare att anställa en 66-åring jämfört med en 60- eller 64-åring, oavsett avtalsområde. Detta kan jämföras med en anställningskostnad som kan vara över 50 procent av bruttolönen innan arbetstagaren fyllt 65, och till och med så mycket som cirka 80 procent för en 64-årig chef inom det statliga avtalsområdet PA16.

Det finns flera skäl till skillnaden. Dels slutar arbetsgivare att betala avgifter till tjänstepensionen när arbetstagaren fyller 65, vilket i sin tur innebär att arbetsgivaren inte längre betalar särskild löneskatt på pensionskostnader. Dels sjunker arbetsgivaravgiften när arbetstagaren fyller 65. Sammantaget är den enda kvarvarande anställningskostnaden för arbetstagare som fyllt 65 år ålderspensionsavgiften på 10,21 procent, och det gäller för samtliga avtalsområden och inkomstgrupper.

I rapporten konstateras också att det råder en viss brist på transparens kring hur försäkringsbolagen fastställer premierna för de förmånsbestämda tjänstepensionerna, och att det i sig kan bidra till att uppfattningen att det är dyrt att anställa äldre är svår att ändra på.

Läs rapporten

Läs pressmeddelandet

Dela via

Kopiera länk

Kopiera