Rapport 12: Seniorer, arbeid og pension i Norden

I dag publicerar delegationen sin tolfte rapport, Seniorer, arbeid og pension i Norden, av Bjørn Halvorsen vid Senter för seniorpolitikk i Oslo, Norge. I rapporten jämför Halvorsen sysselsättningen för senior arbetskraft i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island men också vilka reformer som genomförts i de olika länderna när det gäller pensionssystem, arbetsmarknads- och arbetsmiljöpolitik och insatser för att främja ett längre arbetsliv.

Författaren konstaterar att det är en hög och stigande sysselsättning i alla åldersgrupper över 55 år i de nordiska länderna, jämfört med OECD-länderna i genomsnitt. Den seniora arbetskraften i Norden har dessutom en stadigt förbättrad hälsa, längre utbildning och de allra flesta lever aktiva och goda liv också utanför arbetslivet.

Sysselsättningen bland seniorer i Norden är klart högst i Island, följt av Sverige och Norge. Lägst är den i Danmark och Finland. Sysselsättningen ökar emellertid mest i Danmark och Finland. I alla länder förutom Island har det skett en kraftig ökning av sysselsättningen i åldersgruppen 60–64 år.

Det sker en gradvis nedgång i sysselsättningen i alla länderna runt 60, 65 och 70 år, det vill säga vid de åldrar som har varit och är vanliga åldersgränser och normer för att börja ta ut pension och sluta arbeta. Det betyder samtidigt att det finns en potential för högre sysselsättning bland personer över ungefär 65 år framöver i de nordiska länderna.

En viktig bakomliggande faktor till den höga och stigande sysselsättningen bland seniorer är att det har förts en aktivt stabiliserande och inkluderande ekonomisk politik. Det har lett till en stabil ekonomisk utveckling, relativt hög och stabil sysselsättning och relativt låg arbetslöshet i befolkningen som helhet.

I samtliga nordiska länder har det genomförts eller genomförs omfattande pensionsreformer. Huvudsyftet är att göra pensionssystemen mer långsiktigt bärkraftiga med tanke på befolkningsutvecklingen. Incitament och mekanismer för att stimulera till fler år i arbete och större flexibilitet i övergången mellan arbete och pension är centralt i reformerna.

Halvorsen menar att de nordiska länderna för en aktiv och inkluderande arbetsmarknadspolitik och arbetsmiljöpolitik, och att det finns bra regelverk och institutioner för att tillvarata detta. Politiken är i stort sett universellt utformad, med för det mesta lika rättigheter och skyldigheter för alla oavsett ålder eller kön. Seniorer och äldre omfattas av de universella systemen på samma sätt som andra. Det förekommer också en del initiativ och insatser som är speciellt inriktade på äldre arbetskraft och arbetssökande. Situationen för seniorer på arbetsmarknaden och i arbetslivet i Norden ska därför förstås i ljuset av den universella politiken så väl som av särskilt inriktade insatser.

I rapporten kan man läsa mer om de olika ländernas pensionssystem, den förda arbetsmarknads- och arbetsmiljöpolitiken och program och insatser för fakta- och kunskapsbaserad information och förändringsskapande arbete i Norden.

Läs pressmeddelandet

Läs rapporten

Dela via

Kopiera länk

Kopiera