Rapport 1: Kan seniorer arbeta längre?

Fler arbetar högre upp i åldrarna i dag, men potentialen är betydligt större. Det visar den första underlagsrapporten till delegationen som skrivits av Lisa Laun, doktor i nationalekonomi, och Mårten Palme, professor i nationalekonomi. I rapporten undersöker Laun och Palme om förändringar i befolkningen med avseende på hälsa, arbetsmiljö och utbildning kan förklara utvecklingen i arbetskraftsdeltagandet över tid.

Läs rapporten

Läs pressmeddelandet

I samband med publiceringen har delegationens ledamöter skrivit en artikel på DN debatt:

”Stora möjligheter att få fler över 65 år att jobba vidare” – DN.SE

DN DEBATT 6/4. Att inte ta tillvara på den potential som finns hos seniorer är slöseri med samhällets resurser, skriver Delegationen för senior arbetskraft.

 

Dela via

Kopiera länk

Kopiera