Nya ordföranden har ordet

Jag har nu haft förmånen att vara ordförande i delegationen för senior arbetskraft i lite drygt en månad. Uppdraget är mycket spännande och handlar i grunden om solidaritet över generationsgränserna och hur vi gemensamt ska möta det faktum att allt fler blir allt äldre.

I hela delegationen, dvs. bland såväl ledamöter, ambassadörer och kansli, finns ett genuint intresse av att verka för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet. Men också att för diskutera vilka hinder som finns för att ge de äldre bättre förutsättningar att fortsätta arbeta.

För det finns onekligen en form av åldersfixering i att pensionera bort människor som kan och vill arbeta. Detta är kontraproduktivt. Istället behöver vi alla äldres kunskap och erfarenhet, också i arbetslivet.

Samtidigt är delegationen medveten om att långt ifrån alla kan fortsätta att arbeta efter det att möjlighet till pensionering uppstår. Skillnader i vilken arbetsmiljö man har avgör ofta också hur länge man fysiskt och psykiskt orkar.

Men om fler som vill ges möjlighet att arbeta längre tar vi vara på en delvis slumrande arbetskraftspotential. Kan vi undanröja faktiska hinder i lagar, avtal och olika pensionssystem samt påverka attityder som ofta gör att äldre möter negativa attityder, då är det möjligt att uppnå än högre sysselsättning för senior arbetskraft.

Ju fler äldre som fortsätter att arbeta, desto färre behöver de yngre försörja. Med många äldre i arbete på hel- eller deltid stärks samhället och därmed möjligheterna att förbättra också pensionssystemen för dem som inte har möjlighet att arbeta vidare.

//Anders Ferbe, ordförande

Dela via

Kopiera länk

Kopiera