Ny norsk forskning om trötthet bland äldre

Hur vi ska få fler äldre att arbeta längre är en central fråga i det åldrande samhälle som fler länder än Sverige befinner sig i, däribland Norge. Senter for seniorpolitikk i Oslo stödjer en rad forskningsprojekt om äldre arbetskraft, kompetens, pensioneringsbeteende och ledning. I ett av dessa forskningsprojekt – Exit Age – har man undersökt om äldre är mer trötta än yngre och om tröttheten är en orsak till att många går i pension tidigare.

Djupintervjuer med chefer från 19 olika verksamheter visar att så är fallet. Analyser från annan data visar dock på motsatsen. Äldre i arbetslivet framstår inte som mer slitna än yngre, snarare tvärtom. De över 60 år framstår som mindre slitna (eller mer fulla av energi) jämfört med yngre åldersgrupper. Inkluderar man hälsa och/eller yrkesstatus finner forskarna igen att äldre (60-74 år) är mindre trötta än 40-44-åringarna. Forskarna konstaterar således att det inte finns några tecken att trötthet är något som ökar med högre ålder (bland 40-74-åringar). Chefernas uppfattning att trötthet är en viktig orsak till att många äldre arbetstagare går i pension tidigt stämmer därmed inte.

Resultaten från intervjuerna med cheferna visade också på att de äldre uppfattades som lojala och ofta mer dedikerade sitt arbete än yngre, men de betraktades också som lite ovilliga.

Läs forskningsartikeln här

Dela via

Kopiera länk

Kopiera