Möte med TCO

Den 4 juni träffade delegationen Eva Nordmark, ordförande för TCO och Kristina Lovén Seldén, utredare på TCO, för att diskutera möjligheter och hinder för senior arbetskraft och hållbart arbetsliv.

Vid mötet pratade vi bland annat om att det bland många av TCO-förbundens medlemmar finns mycket stolthet och arbetsglädje. Åtta av tio medlemmar i TCO:s förbund känner att de bidrar med något viktigt i sitt arbete. Det innebär goda förutsättningar för förlängt arbetsliv. Men det är också många som upplever att stressen och pressen i arbetet är så stor att det inte är möjligt att arbeta längre, eller ens att orka med att arbeta heltid från 50-årsåldern.

Att arbetslivet är hållbart är en förutsättning för ett längre arbetsliv och här lyfter TCO särskilt fram arbetsmiljöarbetet, företagshälsovårdens roll och frågan om möjligheter till omställning och kompetensutveckling under hela arbetslivet.

Delegationen tackar för ett inspirerande möte och ser fram emot att fortsätta diskussionen om hur fler ska kunna och vilja få ett längre arbetsliv.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera