Möte med SKL

Delegationens arbete har dragit igång igen efter sommaren och samtalen med parterna fortsätter. Den 26 augusti träffade delegationen SKLs VD Vesna Jovic och Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Vesna framhöll att en av lösningarna för den kompetensbrist vi ser inom framförallt välfärdsområdet är att vi skapar förutsättningar så att fler äldre kan arbeta längre. Vesna menade också att det är viktigt att arbetsgivarna drar nytta av den erfarenhet som äldre har. För individerna är det viktigt att vara medvetna om hur mycket mer pension man får om man jobbar lite längre.

I statistiken kan man se att allt fler jobbar efter 65. Sedan 2005 har antalet anställda 65 år eller äldre i kommuner och regioner ökat från 10 000 till 50 000. Lärare och sjuksköterskor arbetar länge, men även läkare, barnmorskor och bibliotekarier. Många av de som slutar arbeta går tillbaka och arbetar på timbasis därefter.

De hinder som kan finnas för att än fler arbetar längre är att en del arbeten är fysiskt tunga och krävande. Bra chefer som signalerar att äldre behövs och är en resurs är viktigt för att skapa goda förutsättningar för att fler ska kunna och vilja arbeta längre.

SKL har i ett par år bedrivit arbetet “Förlängt och förändrat arbetsliv” och samarbetar i frågor som rör dessa med t.ex. Almega, Svensk Handel, Teknikföretagen och staten.

Från delegationen deltog Anna Hedborg, Björn von Sydow och Maria Söderberg, som tackar för intressanta diskussioner och ser fram emot fortsatt dialog i frågan om senior arbetskraft.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera