Möte med Seniora läkare

Den 9 oktober träffade delegationen Torsten Mossberg, narkosläkare och ordförande i Seniora läkare och Christina Fabian, allmänläkare. Seniora läkare är en intresseförening i Läkarförbundet och har ca 3 000 medlemmar. Av Läkarförbundets 54 000 medlemmar är 11 000 (ca 20 procent) 60 år eller äldre. Seniora läkare arbetar bl.a. mot åldersdiskriminering och för goda anställningsformer och avtal, fortbildning och god arbetsmiljö för seniora läkare.

I läkarkåren är det en stor andel som fortsätter arbeta efter 65 år, uppskattningsvis ca 50 procent. De flesta läkare tycker mycket om sitt yrke, ser det som meningsfullt och identifierar sig starkt med yrket. Vid 67 års ålder sägs emellertid alla upp. Många av dem anställs dock på nytt, och ofta per timme. Många arbetar då som hyrläkare, nätläkare eller i någon frivilligorganisation.

De lyfter särskilt upp det stora behovet av fortbildning, och det gäller alla läkare oavsett ålder. Utan kontinuerlig fortbildning blir kunskapen snabbt obsolet och patienterna riskerar få sämre vård än nödvändigt. De seniora läkarna får emellertid sällan fortbildning och det ifrågasätts om det verkligen finns ett behov. Torsten och Christina menar att det är viktigt att skapa en struktur över de äldre läkarnas kompetensutveckling. Det kommer nya läkemedel och nya rön för olika sjukdomar och skador i princip varje dag, och det är viktigt att hålla sig a’jour om senaste kunskapen. En okunnig läkare är en dyr läkare.

Seniora läkare som förening arbetar också för att seniorer ska kunna arbeta som mentorer för yngre och nyinflyttade läkare. På så sätt kan de seniora få en möjlighet att trappa ner med andra arbetsuppgifter i slutet av arbetslivet, något som skulle kunna få dem att arbeta kvar längre och bidra med sin erfarenhet. Omvänt skulle yngre också kunna vara mentorer, eller dialogpartner, till de äldre i andra frågor.

Seniora läkare menar att även om en stor del av läkarna fortsätter att jobba i högre åldrar så finns det en stor potential bland fler att jobba längre. En god arbetsmiljö, anpassade arbetsuppgifter och arbetstider vid behov samt vidareutbildning är de faktorer som man bedömer skulle kunna få fler att vilja och orka arbeta kvar längre. En ändring i arbetsskadeförsäkringen, som gör att även personer över 65 år omfattas, är också viktig.

Seniora läkare påpekar slutligen att det är viktigt att ha respekt för att alla läkare inte orkar, eller vill, arbeta i högre åldrar.

Delegationen tackar för ett intressant och givande möte!

Dela via

Kopiera länk

Kopiera