Möte med Saco

Den 19 juni träffade delegationen Göran Arrius, ordförande, Anna Odhner, utredare, Lena Granqvist, samhällspolitisk chef och Emma Nilsson, kommunikationschef vid Saco.

Enligt Saco kan och vill många av deras yrkesgrupper arbeta längre och många gör också det, t.ex. läkare, domare och präster. Samtidigt menar andra yrkesgrupper, t.ex. lärare, arbetsterapeuter och socionomer, att de inte orkar jobba längre då arbetet är för tungt och slitsamt. Det gäller framförallt inom kvinnodominerande yrken i offentlig sektor där sjukskrivningstalen är höga.

Den psykiska ohälsan är enligt Saco ett hinder för ett längre och hållbart arbetsliv. Även arbetsgivarna och deras attityder till äldre arbetskraft är ett stort hinder. En undersökning av Civilekonomerna har visat att en tredjedel av deras medlemmar har upplevt ålderism på sina arbetsplatser. Kompetensutveckling genom hela livet, liksom hur man rekryterar är andra viktiga områden att utveckla för att fler ska kunna arbeta längre.

Arbetsorganisation och att låta proffsen vara proffs är en central fråga för Saco, som även hänger nära samman med hur fler ska kunna och vilja arbeta längre. Flera yrkesgrupper menar att de kan tänka sig att arbeta längre, men att de då vill arbeta med kärnverksamheten i yrket och inte med all den kringliggande administration som det i dag är inom många yrken. Möjlighet till flexibelt utträde från arbetslivet, i stället för att arbeta 100 procent fram till man går i pension på heltid, kan också vara ett sätt att få fler att fortsätta arbeta efter 65.

Delegationen tackar för ett mycket givande möte och diskussioner om hinder och möjligheter för fler seniorer att arbeta längre. Vi ser fram emot fortsatt dialog.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera