Möte med LO

Den 5 juni träffade delegationen Malin Wreder, enhetschef vid enheten för välfärd, utbildning och arbetsmarknaden vid LO, för att diskutera möjligheter och hinder för senior arbetskraft och hållbart arbetsliv.

Vid mötet pratade vi bland annat om att många av LO-förbundens medlemmar har fysiskt tuffa jobb och inte alltid orkar jobba högt upp i åldrarna. Det finns också en del jobb som inte är så utvecklande och som en del uppfattar som tråkiga. Inom vård, skola och omsorg finns det strukturella problem och arbetsmiljön tycks inte bli bättre.

De två huvudområden som LO och förbunden framförallt arbetar med är arbetsmiljö och omställning. En välutvecklad företagshälsovård och kontinuerligt lärande bland vuxna är andra viktiga frågor som LO lyfter upp för att få till stånd ett längre och hållbart arbetsliv.

Delegationen tackar för ett givande möte och ser fram emot fortsatt diskussion om hur vi kan skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv så att fler kan och vill arbeta längre.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera