Möte med KFO

Den 10 september träffade delegationen Kerstin Wrisemo, rådgivare i arbetsmiljö- och socialförsäkringsfrågor, och Susanne Lavemark, förhandlingschef, vid arbetsgivarföreningen KFO.

KFO är en arbetsgivarorganisation för verksamheter inom kooperation, civilsamhället, idéburen välfärd och samhällsnytta som förhandlar fram kollektivavtal för ett trettiotal 0lika branscher. KFO har 4 000 medlemsföretag med ca 135 000 anställda.

Enligt KFO är deras medlemmar mycket måna om att driva bra arbetsmiljöpolitik. Då resursbehovet är stort inom t.ex. handel, hemtjänst, vård- och omsorg och föräldrakooperativ är arbetsgivarna måna om att behålla den personal de har.

Det finns många äldre anställda inom de flesta av KFOs branscher, t.ex. förskola och personlig assistans, och de upplever inget problem alls att ha kvar äldre på arbetsplatserna. Erfarenhet är viktigt i dessa branscher. Många arbetar även kvar efter att de börjat ta ut sin pension, dock inte alltid på heltid utan på deltid eller som timanställd. KFO upplever att arbetsgivarna anstränger sig väldigt mycket, ibland slår de nästan knut på sig själva, för att få tillbaka anställda som är frånvarande pga. ohälsa. Den stora utmaningen är istället att hitta kompetensen.

KFO framhåller att attityderna till äldre arbetskraft behöver förändras, det är viktigt att slå hål på fördomarna, t.ex. att äldre inte kan lära nytt. Forskningen visar att det inte är så. Det är också viktigt att arbetsgivarna blir mer medvetna och får veta hur och att de kan behålla personer över 67 år.

Vidare arbetar KFO med frågor kring omställning och menar att det är viktigt att individerna är anställningsbara och utvecklar sin kompetens under hela livet, så att arbetsgivarna inte känner att (bristande) kompetens blir ett hinder senare i arbetslivet. KFO har nyligen träffat ett nytt omställningsavtal.

Delegationen tackar för ett trevligt möte och ser fram emot fortsatta diskussioner.

 

Dela via

Kopiera länk

Kopiera