Möte med Arbetsgivarverket

Som en viktig del av delegationens arbete träffar vi företrädare för arbetsmarknadens parter för att tillsammans med dem diskutera utmaningar och möjligheter att främja senior arbetskraft och kompetensförsörjning. Delegationen träffade Arbetsgivarverkets Åsa Krook, chef för arbetsgivarutveckling, Matilda Nyström Arnek, biträdande förhandlingschef och Sofie Andersson, utredare inom utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor den 22 maj.

Vid mötet fick vi en beskrivning av hur Arbetsgivarverket har arbetat och arbetar med frågan om ett längre arbetsliv. Man har bland annat förändrat avtal som tidigare ledde till att arbetstagare sorterades bort på grund av ålder. Det pågår också ett arbete med ett inkluderande synsätt vid rekrytering – Skills 360. På det staliga avtalsområdet finns även en modell med avsättningar till förebyggande omställningsinstatser där myndigheterna ser ett behov av att arbetstagare kompetensutvecklas eller ställer om för att kunna få ett hållbart arbetsliv. Därutöver pågår inom ramen för den partsgemensamma organisationen Partsrådet projektet Hållbart arbetsliv, som bland annat omfattar ökade möjligheter att förlänga arbetslivet.

Delegationen tackar för ett givande möte och ser fram emot fortsatt dialog.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera