Möte med Arbetsgivaralliansen

Den 17 juni träffade delegationen Hans-Göran Elo, förbundsdirektör och Jan-Eric Rönngren, förhandlingschef på Arbetsgivaralliansen. Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation och de har medlemmar i sju olika branscher: Ideella och idéburna organisationer, Idrott, TRIA – social integrering i arbetslivet, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Upplevelse och kultur, Utbildning och folkbildning samt Vård och omsorg.

Enligt Arbetsgivaralliansen är man i deras olika branscher generellt sett bra på att inkludera såväl äldre som yngre på arbetsplatserna. Att det finns en omfattande frivillig- och volontärverksamhet kopplad till många av verksamheterna, där arbetet ofta utförs av personer som har gått i pension, gör att seniorer som arbetar inte ses som något konstigt. Man beskriver att allt fler över 65 år nu även fortsätter att vara anställda formellt sett.

Inom Arbetsgivaralliansens avtalsområde har man sedan ett antal år tecknat avtal om att deras omställningsorganisation, TRS, kan gå in förebyggande utan att någon har varslats eller blivit uppsagd för att säkra verksamhetens kompetensbehov. Konkret finns möjlighet att få stöd av en kompetenskonsult som ger individuell vägledning och det finns också möjlighet att få kompetensbidrag från TRS. Denna lösning kan ha betydelse för de som behöver kompetensutveckla sig för att kunna få ett längre arbetsliv.

Delegationen tackar för en mycket intressant diskussion om möjligheterna att forsätta arbeta längre och att kunna byta spår utifrån Arbetsgivaralliansens perspektiv. Vi ser fram emot fortsatt dialog.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera