Mitt i livet – lunchseminarium vid SKR och Sobona

I går (11/12) presenterade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona en ny rapport, Mitt i livet – attityder till jobb, yrkesväxling och ett förlängt arbetsliv, vid ett lunchseminarium. Rapporten byggde på resultat från 2 500 intervjuer med personer i åldern 36-65 år, dvs. “mitt i livet”. 

Resultaten visade att bland 55-65-åringar tror 3 av 10 att de kommer att arbeta tills de är 67 år eller längre. Ungefär 6 av 10 kan tänka sig att jobba längre med rätt förutsättningar.  De vanligaste förutsättningarna som krävdes var möjligheten att jobba deltid, att man får högre lön/bättre förmåner, bättre flexibilitet/möjlighet att planera själv samt att man får en ny roll på arbetsplatsen.

Vidare framkom att 80 procent någon gång funderat på att byta yrke, 50 procent gör det ibland/ofta. Det som visade sig motivera till yrkesbyte var roligare arbetsuppgifter, högre lön, mer meningsfulla arbetsuppgifter, bättre arbetstider/balans i livet samt bättre flexibilitet. När man frågade om vilka egenskaper drömarbetsgivaren skulle ha var de vanligaste svaren: rättvis, lyhörd, flexibel, generös, tydlig, omtänksam och utvecklande.

Seminariet avslutades med en panel bestående av Ulrik Hoffman (vd Ungdomsbarometern), Roger Mörtvik (statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark), John Nilsson (förhandlingschef Sobona), Caroline Olsson (sektionschef SKR) och Eva Wikström (vd Omställningsfonden) som diskuterade frågorna. Roger påminde om varför omställning och jobbyten är viktigt: 1) vi ska kunna klara välfärdsutmaningen med allt fler äldre i befolkningen , 2) fler behöver jobba längre och högre upp i åldrarna och då är viktigt att fler klarar att ställa om, 3) fler blir friskare och i högre åldrar, 4) lönebildningen fungerar bättre med en viss omställning på arbetsmarknaden. Andra frågor som lyftes var behovet av att se över studiemedelssystemet för att underlätta för äldre att studera; att skapa förutsättningar att studera i hela landet; att arbetsgivare och organisationer har ett ansvar att se till att de är attraktiva; samt att arbetsgivare skapar kompetensförsörjningsplaner.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera