Hur påverkas pensionen av individuella beslut och omvärldsfaktorer?

Nyligen släppte Pensionsmyndigheten en mycket informativ rapport som visade vad man kan förvänta sig i pension – givet olika situationer, såsom att arbeta deltid, spara privat pension, arbeta något år längre eller träda in senare på arbetsmarknaden. Hur påverkas alltså storleken på pensionen av olika individuella beslut och omvärldsfaktorer?

Rapporten syftar till att ge enkel och lättillgänglig information och tumregler för att enskilda ska kunna fatta välgrundade beslut, men även beräkna sin egen pension.

I rapporten framkommer att den totala månatliga pensionen minskar med mellan cirka 5 och 6 procentenheter för varje tidigare år som man träder ur arbetslivet i förhållande till utträde vid 65 års ålder, som är den vanligaste pensionsåldern. Att skjuta upp pensioneringen och fortsätta arbeta ökar istället den totala månatliga pensionen med mellan ca 6 och 11 procentenheter för varje ytterligare år arbetslivet förlängs jämfört med att gå i pension vid 65. Storleken på minskningen respektive ökningen beror på vid vilken ålder utträdet sker och hur många år pensionären har haft en arbetsinkomst. Att arbeta 5 år extra till 70 års ålder kan ge cirka 43 procent extra i bruttopension per månad.

Vidare visar rapporten att ett senare inträde på arbetsmarknaden i förhållande till inträde vid 23 års ålder minskar den totala månatliga pensionen med mellan 1 och 3 procentenheter för varje ytterligare år inträdet på arbetsmarknaden och heltidsarbete sker. För att kompensera ett senarelagt inträde på arbetsmarknaden från 23 till 28 år behöver den enskilde arbeta 2 år längre i slutet av arbetslivet. Ett års senarelagt uttag av pensionen, och fortsatt heltidsarbete, ger högre pension än att börja arbeta ett år tidigare.

En annan tumregel som Pensionsmyndigheten visar i sin rapport är för deltidsarbete. Att jobba deltid minskar den totala månatliga pensionen med mellan ca 1 och 14 procentenheter, beroende på graden av och längden på deltidsarbetet och vid vilken ålder i livet deltidsarbetet sker. Störst minskning av pension får du om du arbetar 50 procent av heltid mellan 30-39 års ålder. Deltidsarbete i början av arbetslivet slår alltså hårdare mot framtida pension jämfört med deltidsarbete närmare pensionstillfället 65 år.

Ett avsnitt behandlar också pension och skatt. Den som tar ut sin pension efter 65 års ålder betalar betydligt mindre i skatt än den som tar ut sin pension före 65 års ålder. Generellt ger förvärvsarbete lägre skatt än pension. Personer som arbetar från och med det år han eller hon fyller 66 år för dessutom ett ännu mer fördelaktigt (jobb)skatteavdrag än yngre personer.

För den som vill fördjupa sig ytterligare i hur man enkelt kan beräkna hur ens pension påverkas av olika val eller händelser kan man läsa Pensionsmyndighetens rapport här.

 

 

Dela via

Kopiera länk

Kopiera