Glad sommar från ordföranden

Efter en märklig och omvälvande vår närmar vi oss nu sommar och lite ledighet för de flesta. När jag tog över stafettpinnen som ordföranden i delegationen för senior arbetskraft i november 2019 såg jag framför mig en vinter och vår där vi skulle ha många möten med olika relevanta aktörer och seminarier där vi diskuterade de goda förutsättningar som finns för att fler äldre ska kunna arbeta längre. Likväl som vilka hinder som finns och som vi behöver arbeta med för att undanröja.

Men nu blev det inte riktigt så. Med den pandemi av covid-19 som har påverkat precis allt och alla i samhället, såväl i Sverige som i övriga världen, har förstås även påverkat delegationen och dess arbete. Seminarier och möten har fått ställas in eller skjutas på framtiden. Men framförallt har bilden av äldre förändrats på ett ogynnsamt sätt för de mål som delegationen arbetar för, nämligen att visa på att äldre arbetskraft är en underutnyttjad resurs i arbetslivet. Äldres högre risk i samband med covid-19 riskerar att innebära att äldre huvudsakligen betraktas som sköra, svaga och främst i behov av skydd.

Det finns risk för att detta i förlängningen kommer att medföra ökad ålderism i samhället, dvs. fördomar och stereotypa föreställningar om äldre, precis det vi i delegationen har i uppdrag att arbeta för att minska.

Det blir mer fokus på äldre som en skyddsvärd grupp än på det faktum att de flesta äldre är friska, välutbildade med goda funktionsförmågor och fullt aktiva människor även när de passerat 65 eller 70 år. Forskningen är entydig när det gäller utvecklingen av äldres hälsa och funktionsförmågor. Nästan oavsett hur man mäter hälsa och olika funktionsförmågor har det skett dramatiska förbättringar. Forskare talar om att 70 är det nya 50, dvs. dagens 70-åringar är som 50-åringarna var för några decennier sen.

Jag är trots denna risk övertygad om att många inser att det både finns goda förutsättningar för ett längre arbetsliv för fler och behov av att undanröja de hinder som återstår. Behovet av senior arbetskraft i exempelvis hälso- och sjukvården, omsorgen och skolan kommer att vara minst lika stort efter pandemin. Att då inte se och använda sig av den kunskap och erfarenhet som seniorer besitter vore mycket olyckligt. En kompetensbrist och ett resursslöseri som vi helt enkelt inte har råd med. Jag ser med glädje fram emot att fortsätta delegationens arbete under hösten med att synliggöra de förutsättningar och hinder som finns för att fler ska kunna arbeta längre.

Glad sommar!

Anders Ferbe

Ordförande i delegationen för senior arbetskraft

Dela via

Kopiera länk

Kopiera