Frågan lyfter i raketfart

Det pratas mycket om ålder just nu. Inte minst är en av delegationens ambassadörer, framtidsspanaren John Mellkvist, en flitig debattör. På Realtid skriver John i dag ett debattinlägg som handlar om att frågan om ålder lyfter som en raket i takt med att nya rön duggar tätt. Det handlar om äldres förbättrade hälsa och fortsatta lust att vara aktiva, om ungas förmåga att ta sig an stora uppgifter, men också om deras psykiska ohälsa, om arbetskraftsbristen, om ålderismens omfattning, om behovet av livslångt lärande, om urgröpta pensionskassor och mycket mera.

John menar att det är början på stora förändringar vi ser nu. Allt fler medier lägger ett åldersraster på sin bevakning, eller gör fokuserad granskning och/eller bevakning på området. Åldersintresset har helt enkelt ökat, vilket medfört att fler kan se tydliga argument varför förändringarna behöver ske. Exakt vad det kommer leda till, och hur lång tid det kommer ta innan vi – som en följd därav – ser saker hända i riktigt stor skala, det vet ingen.

Delegationen för senior arbetskraft gläds åt det ökade intresset, men också åt den ökade medvetenheten bland enskilda, arbetsgivare och medier om såväl behovet av som förmågan och erfarenheten hos senior arbetskraft. Det är genom att synliggöra både de positiva delarna och ålderismen och de negativa konsekvenser den medför för alla – både enskilda individer, arbetsplatser och samhället – som vi tillsammans kan skapa förändring.

För att läsa hela Johns debattartikel, läs här.

//Sekretariatet

Dela via

Kopiera länk

Kopiera