Delegationsordföranden i Samhällsvetarpodden: Rucka på 65-årsnormen

Delegationens ordförande, Anna Hedborg, deltog i förra veckan i Samhällsvetarpodden från Akademikerförbundet SSR där hon bl.a. berättade om delegationens uppdrag.

Anna berättar att vi ska skapa förståelse för att man måste arbeta lite längre, eller mycket längre, om man kan. Att gå i pension vid 65 är en väldigt kraftfullt fungerande norm i Sverige, även om det är fler och fler som arbetar efter den åldern. De flesta människor tycker att vid 65 ska eller bör man gå i pension och upplever det som naturligt. Det är den stora förklaringen till varför människor inte arbetar mer i högre åldrar.

Båda parter måste dock vara med på att förlänga arbetslivet – både arbetsgivare och arbetstagare, menar Anna.

Lyssna på hela podden här.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera