Debatt om ålderismen hos Alecta

I dag deltog delegationens ambassadör John Mellkvist vid en debattbrunch om ålderismen hos Alecta. Andra medverkande var Göran Hägglund, styrelseordförande i Feelgood och tidigare socialminister och partiledare, samt Åsa Edman Källströmer, VD vid rekryteringsföretaget TNG. Samtalet leddes av Ulrica Schenström, kommunikationsrådgivare och Staffan Ström, pensionsekonom vid Alecta.

John menade att det finns så många positiva aspekter som kan lyftas fram kopplat till äldre, allt behöver inte vara problematiskt och negativt. Vi måste förändra vårt synsätt genom att lyfta fram fördelarna med äldre och olika generationer. Till exempel kan den pågående robotiseringen och digitaliseringen göra att många fler äldre kommer att kunna jobba längre, istället för att de slutar arbeta pga. att de inte orkar rent fysiskt. AI behöver dessutom laddas med mänsklig kunskap och då borde lång erfarenhet vara extra värdefullt. John lyfte också fram att mediabilden spelar stor roll för hur vi ser på äldre. Han är också övertygad att en förändring av synen på äldre kommer att komma.

Åsa menade att vi är väldigt åldersfixerade i Sverige och att det finns en stor okunskap bland arbetsgivare och rekryterare om äldres förmågor och kompetens. Vi vill gärna rekrytera de som liknar oss själva. Många äldre blir bortsorterade på vägen. Åsa menade att det bästa sättet att komma till rätta med problemet är att anonymisera ansökningarna och den första delen i urvalsprocessen, på så sätt minskar risken väsentligt att förutfattade meningar får betydelse vid rekryteringen. TNG har utvecklat en robot som inte diskriminerar. Om man gör rätt från början får man arbetsplatser där kompetens är i fokus och mångfalden kommer på köpet.

Göran pekade på två skäl till att fler äldre behöver arbeta. Det handlar dels om de demografiska förändringarna som påverkar storleken på pensionerna och risken att det vid lägre pensioner blir ett förtroendetapp för pensionssystemet. Dessutom handlar det om bristen på arbetskraft på arbetsmarknaden där fler behövs för att vi ska kunna ha en god välfärd. Göran lyfte också fram de resultat som framkom i Feelgoods stora undersökning; äldre är mer engagerade, mindre stressade och har lägre korttidssjukfrånvaro, och att det därmed är tydligt att den resurs som äldre arbetstagare utgör bör tas i anspråk. Slutligen menade Göran att det måste vara förmånligt för äldre att jobba.

En annan av delegationens ambassadörer, Barbro Westerholm, var på plats i publiken och menade att det bara är sex personer över 65 år i riksdagen och att de tre av dessa som är engagerade i frågan om ålderism mer ses som företrädare för den frågan än som företrädare för deras respektive partier.

Se debatten

Dela via

Kopiera länk

Kopiera