Debatt i Altinget: Bryt normen om pensionsåldern

I dag publicerar Altinget en debattartikel – Bryt normen om pensionsåldern – som delegationens ordförande Anders Ferbe skrivit. I artikeln skriver Anders om den ökning i medellivslängd och år med god hälsa som har skett, och om den stora arbetskraftsbrist som vi ser i många yrken och branscher.

Att dra slutsatsen att fler seniorer både kan, vill och behöver arbeta längre upp i åren blir då helt naturligt. Samtidigt har det inte visat sig vara lika naturligt för arbetsgivarna att i högre grad efterfråga senior arbetskraft och vidta åtgärder för att behålla sina seniora arbetstagare längre.

För att slöseriet som det innebär att pensionera bort människor som kan och vill arbeta ska få ett slut, menar Anders att vi måste bemöta de fördomar som finns om äldre och åldrande. Arbetsgivarnas attityd och efterfrågan är central för att de som kan och vill arbeta vidare också ska kunna få göra det.

Arbetsmarknadens parter spelar en viktig roll för att skapa goda förutsättningar för de seniorer som vill arbeta vidare.

Läs hela artikeln här

Dela via

Kopiera länk

Kopiera