Ålderismen måste motverkas

I dag publicerar Altinget en debattartikel som Anna Hedborg och Ingemar Eriksson, ordförande och ledamot i delegationen, skrivit. I artikeln beskrivs hur medellivslängden ökat och hur det skapar ett tryck på såväl pensionerna som välfärden, vilket i sin tur gör att fler behöver arbeta längre. Sysselsättningen har visserligen ökat bland seniorer, men det är inte tillräckligt.

Mer behöver göras för att fler seniorer ska få förutsättningar att arbeta längre och därmed få möjlighet att vara med och bidra. Ålderismen måste motverkas, det måste tas krafttag mot åldersdiskriminering, arbetsmiljön behöver förbättras, möjligheterna för seniorer att kunna arbeta mer flexibelt behöver öka och omställningsmöjligheterna under arbetslivet måste bli bättre.

– Mycket tyder på att det är attityder, normer och regler som finns i vårt samhälle som påverkar i vilken utsträckning arbetsgivare efterfrågar senior arbetskraft och i vilken utsträckning individen är benägen att fortsätta arbeta några år till, menar Anna och Ingemar.

Läs debattartikeln

Dela via

Kopiera länk

Kopiera