Kontakt

Har du synpunkter eller funderingar kring vårt uppdrag om senior arbetskraft, hör av dig till oss.

Sekretariat

Viktoria Bergström

Maria Söderberg

Postadress

Regeringskansliet
Delegationen för senior arbetskraft, S 2018:10
Kv. Garnisonen
103 33 Stockholm

Uppdrag

Regeringen och Pensionsgruppen vill se en mer inkluderande och åldersoberoende svensk arbetsmarknad.

Läs mer

Publikatoner

Delegationen kommer under den tid arbetet pågår ta fram och publicera ett antal kortare skrifter som berör senior arbetskraft på olika sätt.

Läs mer

Delegationen

Delegationen består av fem ledamöter, sju ambassadörer, en sakkunnig samt sekretariatet.

Se hela delegationen

Fakta & Statistik

Här lägger vi upp korta fakta och statistik om seniorer. Det kan vara statistik från t.ex. SCB eller OECD, eller fakta från forskarrapporter eller myndighetsrapporter.

Läs mer