Tack till alla er som drivit delegationens frågor

Med varm hand har jag nu lämnat över ordförandeklubban i Delegationen för senior arbetskraft till Anders Ferbe.

I femton månader har jag haft glädjen att vara ordförande för delegationen och driva dess viktiga arbete. Vi har hittills publicerat tio underlagsrapporter som lyft olika aspekter av varför det svenska samhället i allmänhet och arbetsmarknaden i synnerhet behöver ställa om och anpassas till att vi är allt friskare och lever allt längre. Vi har träffat och talat med många aktörer från arbetsmarknadens parter, intresseorganisationer och politiska partier för att diskutera denna ödesfråga. I grunden handlar det om hur vi ska kunna upprätthålla och utveckla välfärden för oss alla och samtidigt visa seniorer mer respekt för deras kunskap och erfarenhet. Sverige är i dagsläget ett alldeles för åldersfokuserat land. Det leder till ett resursslöseri då vi inte tar hand om det humankapital och den viktiga arbetskraft som stora delar av arbetsmarknaden skriker efter. Det måste få ett stopp och jag är övertygad om att Anders Ferbe och delegationen kommer att ta vidare detta arbete med den äran.

Jag vill ta tillfället i akt att säga tack till alla i och utanför delegationen, som varit med och hjälpt till att driva dessa frågor. Det är för mig uppenbart att det är en samhällsdebatt som har växt i styrka under senare år och som säkerligen kommer – och behöver – fortsätta att göra det.

Även om jag i dag är 75 och känner att det är dags att lämna över ordförandeskapet så tänker jag inte sluta arbeta eller minska mitt engagemang i dessa frågor. Jag kommer att vara kvar i delegationen, men nu som ledamot.  Det borde gälla oavsett om en är 55, 65 eller 75.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera