Rapport 21: 70 är det nya 50

I dag publicerar Delegationen för senior arbetskraft rapporten 70 är det nya 50, skriven av Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet och föreståndare för AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa. I rapporten redovisas resultat från H70-studierna som har undersökt åldrandet sedan 1971 och som under flera decennier byggt upp en gedigen kunskapsbank om hur åldrandet har förändrats i Sverige under de senaste femtio åren.

Sedan 1970-talet har det skett dramatiska förbättringar av äldres hälsa och förmågor inom en rad områden. Bland annat har kognitiv och fysisk funktion, lungfunktion, hörsel och välbefinnande förbättrats väsentligt. Förekomst av sjukdomar som depression, demens, hjärt- och kärlsjukdomar har dessutom minskat betydligt. Motståndskraften mot sjukdomar hos äldre har förbättrats betydligt, vilket innebär att det visserligen är fler som har sjukdomar men att förekomst av sjukdomar påverkar de äldre mindre nu än tidigare. Även om det finns skillnader mellan dagens 70-åringar har förbättringar skett i alla grupper (med t.ex. olika utbildningsnivå)jämfört med tidigare årskullar.

Dagens 70-åringar är också betydligt mer aktiva än tidigare årskullar, som t.ex. när det gäller resor och bilkörning. Även en sådan faktor som personlighet har ändrats, dagens 70- och 75-åringar är mindre neurotiska och mer tävlingsinriktade.

Utifrån resultaten i rapporten kan man dra slutsatsen att om pensionsåldern enbart skulle baseras på hälsa och funktionsförmåga finns det en stor arbetskraftspotential bland de äldre, de flesta skulle kunna arbeta betydligt längre än de gör i dag.

Läs rapporten

Läs pressmeddelandet

Dela via

Kopiera länk

Kopiera