Rapport 17: Seniors, work and pensions in the Nordics

I dag publicerar delegationen för senior arbetskraft den sjuttonde underlagsrapporten – Senior Citizens: Work and Pensions in the Nordics, skriven av Bjorn Halvorsen vid Senter for seniorpolitikk i Oslo, Norge. Rapporten är en engelsk version av den tidigare utgivna rapport 12: Seniorer, arbeid og pension i Norden.

Mot bakgrund av att det finns ett relativt stort internationellt intresse för den nordiska modellen och hur det ser ut i de nordiska länderna när det gäller just seniorer, arbete och pension har delegationen tillsammans med Senter for seniorpolitikk tagit fram en engelsk version av den tidigare norska rapporten. I rapporten jämförs sysselsättningen för senior arbetskraft i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island, men också vilka reformer som genomförts i de olika länderna när det gäller pensionssystem, arbetsmarknads- och arbetsmiljöpolitik och insatser för att främja ett längre arbetsliv.

Sysselsättningen i alla åldersgrupper över 55 år är hög och stigande i de nordiska länderna, jämfört med OECD-länderna i genomsnitt. Den seniora arbetskraften i Norden har dessutom en stadigt förbättrad hälsa, längre utbildning och de allra flesta lever aktiva och goda liv också utanför arbetslivet. Det sker emellertid en gradvis nedgång i sysselsättningen i alla länderna runt 60, 65 och 70 år, det vill säga vid de åldrar som har varit och är vanliga åldersgränser och normer för att börja ta ut pension och sluta arbeta. Det betyder samtidigt att det finns en potential för högre sysselsättning bland personer över ungefär 65 år framöver i de nordiska länderna.

Läs rapporten

Dela via

Kopiera länk

Kopiera