Grattis till Senter for seniorpolitikk!

För 50 år sedan i dag (1969) grundades föregångaren till norska Senter for Seniorpolitikk, en förebild när det gäller arbetet med senior arbetskraft och seniorpolitik.

Senter for seniorpolitikk var från början en statlig utredning med namnet ”Fellesutvalget for forberedelse til pensjonsalderen”. Bakgrunden var att man upplevde att det fanns ett behov av att öka kunskapen i samhället om åldrande i och med att Norge byggt upp ett pensionssystem. Verksamheten har hela tiden haft ett kunskaps- och forskningsbaserat fokus men inriktningen kom successivt att ändras från tiden efter pensionering till tiden innan. Omkring 1990 ändrades centrets inriktning definitivt från förberedelser inför pensioneringen till seniorpolitik och utveckling av äldre arbetstagare. I dag är Senter for Seniorpolitikk en fristående organisation som finansieras av staten men som styrs av parterna på arbetsmarknaden. Verksamheten utgår från ett resursperspektiv – seniorer är en resurs som ska tas till vara på arbetsmarknaden och i samhället.

Delegationens ordförande och sekretariat besökte Senter for Seniorpolitikk i Oslo i december 2018 och fick värdefull kunskap om deras arbete och om framgångsfaktorer i arbetet med seniorpolitik. Mer info om studiebesöket kommer.

Stort grattis från delegationen!

www.seniorpolitikk.no

Dela via

Kopiera länk

Kopiera