Förlängd utredningstid

Regeringen beslutade den 4 juni 2020 att förlänga utredningstiden för Delegationen för senior arbetskraft. Uppdraget skulle enligt tidigare direktiv slutredovisas senast den 1 oktober 2020, men utredningstiden har nu förlängts. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 30 november 2020.

Se regeringsbeslut

Dela via

Kopiera länk

Kopiera