Besök hos Svensk Försäkring

I förra veckan besökte delegationen Svensk Försäkring. Kerstin Nilsson, som skrivit rapport nr 5, Stanna eller gå? SwAge-modellen = hållbart arbetsliv för alla åldrar, presenterade rapporten och den teoretiska modell hon tagit fram. Modellen innehåller nio bestämningsområden för ett hållbart arbetsliv för alla åldrar, t.ex. hälsa, fysisk och psykosocial arbetsmiljö, konsekvenser för den egna ekonomin och hur stimulerande arbete respektive fritid är. De nio bestämningsområdena delas in i fyra olika åtgärdssfärer: arbetsmiljöns hälsoeffekter, privatekonomi, stöd och gemenskap och utförande av uppgift.

SwAge-modellen kan på den enskilda arbetsplatsen användas på så sätt att arbetsgivare och medarbetare undersöker arbetsförhållanden utifrån de nio bestämningsområdena och utifrån resultaten av undersökningen bedömer risker för medarbetare och deras unika funktionsvariation och ålder. Därefter gör arbetsgivare och medarbetare tillsammans en handlingsplan, med tidsplan och ansvarsfördelning för åtgärder som sedan följs upp med kontroll av effekter och efterlevnaden av handlingsplanen.

Tack för en intressant diskussion!

Dela via

Kopiera länk

Kopiera